25 Years Lirex.com - IT Innovations

Become part of our team

ОПЕРАТОР Call Center с немски език (Ref. N: BSVCC)

В момента ние търсим отговорни специалисти с желание за развитие и дългосрочни интереси в областта на съвременните технологии за позицията Оператор Call Center с немски език, които да се присъединят към екипа ни в гр. Варна.

Отговорности:
Приемане, регистриране и проследяване статуса на заявки или съобщения за грешки и проблеми;
Поддържане на актуална документация, предоставяне на отчети.

Изисквания:
Средно или висше образование по Информатика, Компютърни системи и технологии, телекомуникации или свързани с тях;
Много добри познания в MS Office продукти;
Умения за работа в екип;
Умения за работа с документи;
Комуникативност, инициативност, проактивност и организираност;
Добро владеене на немски език – писмено и говоримо.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо на e-mail: jobs@lirex.bg. Моля, отбележете референтния номер на позицията в полето „Относно”. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според ЗЗЛД.