25 Years Lirex.com - IT Innovations

Станете дел од нашиот тим

Ние во компаниите Лирекс.ком веруваме дека, најценетиот капитал на компанијата се луѓето, кои што работат во неа.
Како што ги цениме специјалистите со докажани знаења и искуство, така ги цениме и оние, кои што се сеуште на почетокот на својата кариера. Ги поддржуваме сите наши вработени, кои што имаат мотивација за професионален развој, кои што ќе допринесат за постигнување на одредена цел и ќе земат активно учество во својата област.
Ако сте претприемчиви и мотивирани, одговорни и тимски ориентирани, со желба за учење и усовршување, придружете се кон нашиот тим. Ние инвестираме во луѓето и ги поддржуваме!

Код Позиција
Град
N: BSSNE 0514 МРЕЖОВ ИНЖЕНЕР София
N: BSVSA-11 System administrators Varna

Ако сакате да аплицирате за работа кај нас, но не наоѓате оглас, кој што одговара на Вашите барања, може да го пополните и испратите биографија.
Вашите лични податоци што се доставени за да аплицирате за работа, ќе бидат зачувани во услови на целосна дискреција, според одредбите на ЗЗЛД.
Ви посакуваме успех!

Поднесете ја Вашата CV апликација на е-маил officeskopje@lirex.mk