25 Years Lirex.com - IT Innovations

Новини

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество се довери на Лирекс за повишаване на ефективността на работния си процес

Проектът обхваща внедряване на система за видеоконферентна връзка между 14 от териториалните дирекции и бюра на КОНПИ в цялата страна. Целите са повишаване на...